Nick Of Time

Bonnie Raitt's Wins Four At The 1990 GRAMMYS: "Intense"